Garaget

Alla Bostadsrättsinnehavare/lägenhetshyresgäster som är mantalsskrivna på Grevgatan 35 skall ha samma möjlighet att hyra en plats i garaget och därför kommer följande kösystem att tillämpas:


Bostadsrättsinnehavare/lägenhetshyresgäster (lista A) skall ha möjlighet att hyra en plats, (dock är det möjligt att hyra ytterligare en plats om ingen står i kö på lista A).


Lokalhyresgäster / andrahandshyresgäster (lista B) skall ha möjlighet att hyra garageplats om ingen i lista A önskar plats.


Lokalhyresgästerna skall ha förtur gentemot andrahandshyresgäster att hyra en garageplats. Om kölistorna är tomma skall ledig plats utannonseras på marknaden.

En lägenhetsinnehavare som hyr ut sin lägenhet har möjlighet att behålla sin garageplats under 1 år, därefter äger styrelsen rätt att säga upp garagehyresgästen. Under denna tid äger garagehyresgästen rätt att hyra ut sin plats i andra hand, främst till dem som står listade på kölistorna. I övrigt är andrahanduthyrning ej tillåten.


Om person / personer som står överst i kö tackar nej till ledig plats avskrivs de från listan, de hamnar då längst ner om de önskar ställa sig på kö igen.


Frågor om garageplatser besvaras av styrelsen.


Det är inte tillåtet att tvätta bilen i garaget eftersom avloppet ej är dimensionerat för detta. Cyklarna i garaget skall vara upphängda, och i allmän god ordning.


Stefan Lindskog ansvarar för den dagliga skötseln av fastigheten vilket även inkluderar garaget. Lindskog ansvarar även för att meddela när städning av garaget kommer att ske.


Garaget

BRF Vildsvinet 15, Grevgatan 35, 114 53 Stockholm