Vid Renovering

Renoveringar

Visst är det underbart med nyrenoverade badrum och kök, nyslipade golv och nymålade väggar. Med inspiration från alla ”gör-det-själv” och styling program på TV kan det klia i händiga fixarfingrar. Men… det finns några begränsningar…


Generellt kan man säga att renovering/förbättring av golv, väggar och tak kan göras utan tillstånd. Detta innefattar åtgärder såsom målning, tapetsering och golvbyten. För väggar och golv i våtutrymmen ställs enligt lag särskilda krav.


Vad gäller stammar såsom vatten, avlopp eller el är det föreningens ansvar.


Exempel på åtgärder som kräver föreningens tillstånd:


• Åtgärder som berör VVS


• Åtgärder som kan påverka ventilationen i fastigheten. Observera att endast kolfilterfläktar är tillåtna.


• Flytt och rivning av väggar


Observera också att för rivning av bärande väggar krävs ett godkänt bygglov eller en bygganmälan.


Styrelsen har också tillgång till alla K-Ritningar (Konstruktionsritningar) som berör fastigheten. Detta kan vara viktigt i bedömning om väggar är bärande eller inte.


Kom också ihåg att din drömrenovering tyvärr medför en del obehag för dina grannar i form av damm, oväsen m.m. För att minska på påfrestningarna mellan Dig och dina grannar, tänk på att:


• Alltid kontakta Styrelsen innan någon renovering sker. Då kan snabbt avgöras om - och i så fall för vad – som särskilt tillstånd krävs.


• För vissa ombyggnader krävs att avtal upprättas mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen.


• Informera grannar minst två dagar i förväg om bullriga arbeten eller störningar i form av avstängd el eller vatten.


• Lämna kontaktinformation till Dig eller annan ansvarig


• Respektera byggtider (vardagar 08:00-17:00)


• Skydda hiss och trapphus/ytterport vid ombyggnation, liksom vid in- avflyttning eller andra transporter. Skyddsväggar finns i barnvagnsförrådet på BV.


• Tejpa för ventilationshål för att undvika byggdamm i ventilationssystemet eller hos grannarna


Tejpa för ytterdörren till lägenheten eftersom det blåser byggdamm rakt ut i trapphuset


• Löpande tillse att trapphus, hiss och entré till fastigheten hålles väl städade, vad avser nedsmutsning från ombyggnaden och att när byggnationen är avslutad svara för storstädning av berörda utrymmen


• Frakta bort rivningsmaterial löpande så att det inte står stora säckar utanför ytterporten, speciellt gäller detta över helger


• Glöm ej heller att sätta upp brandvarnare i lägenheten.


• För balkongskydd eller markis har föreningen bestämt gemensam färgskala.


För att underlätta för byggare som är verksamma i fastigheten, finns ett rum i källaren som kan användas för att förvara kläder, duscha m.m.


BRF Vildsvinet 15, Grevgatan 35, 114 53 Stockholm